text size

doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D.

Faculty of Education

head (DAE)
email
marie.fulkova@pedf.cuni.cz
phone
+420 221 900 280 (DAE)
místnost
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 4th floor » 326D
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Czech Republic
(DAE)
mebership
Guarantees of Study Programmes (Specialization in Education (B; B7507; B7507; 3 years; PedF; en; P,K))
Guarantees of Subjects (Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - výtvarná výchova (N; 7504T228; 2 roky; PedF; cs; P,K; 2obor))
Guarantees of Study Programmes (Specializace v pedagogice (D; P7507; 4 roky; PedF; cs; ))
Guarantees of Subjects (Výtvarná výchova (D; 7501V021; 4 roky; PedF; cs; P,K; 1obor))
Guarantees of Subjects (Art Education (D; 7501V021; 7501V021; 4 years; PedF; en; P,K; 1branch))
Guarantees of Study Programmes (Specialization in Education (D; P7507; P7507; 4 years; PedF; en; ))
Guarantees of Subjects (Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - výtvarná výchova (M; 7504T228; 5 roků; PedF; cs; P; 2obor))
Guarantees of Subjects (Výtvarná výchova (D; 7501V021; 3 roky; PedF; cs; P,K; 1obor))
Guarantees of Study Programmes (Specializace v pedagogice (D; P7507; 3 roky; PedF; cs; P,K))