text size

prof. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.

Faculty of Science

head (Depa…)
Address
Katedra experimentální biologie rostlin, PřF UK, Viničná 5, 128 43 Praha 2, Czech Republic (Depa…)
e-mail
fatima.cvrckova@natur.cuni.cz, fatima@natur.cuni.cz
telephone
+420 221 951 683 (Depa…), +420 221 951 705 (Depa…), +420 221 951 685 (Depa…)
room
Viničná 5 » 2nd floor » 106
Viničná 1965/5, 128 43 Praha, Czech Republic
(Depa…)

Charles University