velikost textu

PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.

Osobní kontakty

e-mail
miroslava.kovarikova@gybu.cz (osobní)

Pedagogická fakulta

e-mail
miroslava.kovarikova@pedf.cuni.cz
telefon
+420 221 900 228 l. 228 (KPg)
místnost
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 5. nadzemní podlaží - 4. patro » 429
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika
(KPg)
zaměstnání