velikost textu

prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc.

3. lékařská fakulta

zástupce přednosty pro vzdělávací činnost (III. interní kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV)
email
pavel.gregor@lf3.cuni.cz (III.Interní), pavel.gregor@fnkv.cz
telefon
+420 267 162 700, +420 267 162 707
členství

2. lékařská fakulta