velikost textu

Mgr. Vít Třebický, Ph.D.

Fakulta tělesné výchovy a sportu

e-mail
trebicky@ftvs.cuni.cz (GYM), vit.trebicky@ftvs.cuni.cz
telefon
+420 220 172 047 l. 2047 (GYM)

Přírodovědecká fakulta