velikost textu

doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.

Fakulta tělesné výchovy a sportu

proděkanka pro vnější vztahy a zahraniční záležitosti
e-mail
pavlu@ftvs.cuni.cz (Proděkan pro vnější vztahy)
telefon
+420 220 172 239 l. 2239 (Proděkan pro vnější vztahy), +420 220 172 242 l. 2242 (Proděkan pro vnější vztahy)
členství
Oboroví garanti (Fyzioterapie (B; 5342R004; 3 roky; FTVS; cs; P; 1obor))
Garanti studijních programů (Specializace ve zdravotnictví (N; N5345; 2 roky; FTVS; cs; P))
Garanti studijních programů (Specializations in Health Service (N; N5345; N5345; 2 years; FTVS; en; P))
Garanti studijních programů (Specializations in Health Service (B; B5345; B5345; 3 years; FTVS; en; P))