velikost textu

PaedDr. Jana Hájková

Pedagogická fakulta

zástupkyně vedoucího (Katedra tělesné výchovy Pedagogické fakulty)
tajemnice (Katedra tělesné výchovy Pedagogické fakulty)
e-mail
jana.hajkova@pedf.cuni.cz
telefon
+420 221 900 675 (KTV), +420 221 900 289 l. 289 (KTV)
místnost
[B] Královická 915, Brandýs » 1. nadzemní podlaží - přízemí » 33
(KTV),
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 5. nadzemní podlaží - 4. patro » 406
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika
(KTV)