velikost textu

Vilma Secová

Přírodovědecká fakulta

správkyně personální aplikace (Kate…)
sekretářka (Kate…)
adresa
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Albertov 6, 128 43 Praha 2, Česká republika (Kate…)
email
vilma.secova@natur.cuni.cz
telefon
+420 221 951 389 (Kate…)
místnost
Albertov 6 » 3. nadzemní podlaží - 2.patro » 223B
Albertov 2038/6, 128 43 Praha, Česká republika
(Kate…)