velikost textu

doc. PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D.

Centrum pro otázky životního prostředí

vedoucí Oddělení indikátorů environmentální udržitelnosti
e-mail
tomas.hak@czp.cuni.cz
telefon
+420 220 199 475
místnost
budova Krystal » 16. nadzemní podlaží - 15. patro » 1615
José Martího 407/2, 162 00 Praha 6, Česká republika

Fakulta humanitních studií

adresa
Pátkova 2137/5, 182 00 Praha, Česká republika (K psychologie)
e-mail
tomas.hak@fhs.cuni.cz (K psychologie)
telefon
+420 224 271 439 l. 439 (K psychologie)