velikost textu

Mgr. Karel Čada, Ph.D.

Fakulta sociálních věd

e-mail
kare.cada@fsv.cuni.cz (ISS), kcada@centrum.cz
telefon
+420 296 824 668
místnost
Pekařská 16 » 3. nadzemní podlaží - 2.patro » 310
Pekařská 16, 155 00 Praha 5, Česká republika
(ISS)
zaměstnání

Fakulta humanitních studií

adresa
Pátkova 2137/5, 182 00 Praha, Česká republika (K sociologie)
e-mail
karel.cada@fhs.cuni.cz (K sociologie)
zaměstnání