velikost textu

PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D.

Filozofická fakulta

vedoucí (Katedra sociální práce Filozofické fakulty)
adresa
Katedra sociální práce FF UK, Na Příkopě 584/29, 110 00 Praha 1, Česká republika (SOCP)
e-mail
katerina.samalova@ff.cuni.cz (SOCP)
telefon
+420 221 619 943 (SOCP)
místnost
Na Příkopě 29 » 5. nadzemní podlaží - 4. patro » NP401a
Na Příkopě 584/29, Praha 1, Česká republika
(SOCP)

Fakulta humanitních studií