velikost textu

doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.

Fakulta humanitních studií

proděkanka pro vědu a výzkum
email
gabriela.malkova@fhs.cuni.cz
telefon
+420 251 080 396 (24-SM)
místnost
Jinonice, budova B » 5. nadzemní podlaží - 4. patro » Společenskovědní modul UK FHS
U Kříže 8, 158 00 Praha 5-Jinonice, Česká republika
(24-SM)
členství

Pedagogická fakulta

email
gabriela.malkova@pedf.cuni.cz
telefon
+420 221 900 514 (KPs)
místnost
[M] Myslíkova 7, Praha 1 » 5. nadzemní podlaží - 4. patro » 409
Myslíkova 7, Praha 1, Česká republika
(KPs)
zaměstnání

Filozofická fakulta