velikost textu

MUDr. Lumír Šašek, Ph.D.

Osobní kontakty

adresa
Dětská klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň, Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň, Česká republika (osobní)
telefon
+420 377 104 333 (osobní), +420 377 104 674 (osobní), +420 377 104 693 (osobní)
fax
+420 377 104 694 (osobní)

Lékařská fakulta v Plzni

zástupce přednosty (Dětská klinika Lékařské fakulty v Plzni)
e-mail
lumir.sasek@lfp.cuni.cz (DK), sasek@fnplzen.cz (DK)
telefon
+420 377 104 674 (DK)
zaměstnání