text size

prof. Ing. Václav Bunc, CSc.

Faculty of Physical Education and Sport

vice-dean pro vědeckou a výzkumnou činnost, DS a rigorózní řízení
email
bunc@ftvs.cuni.cz
phone
+420 220 172 288 (LSM), +420 220 172 338

Centre for Transfer of Knowledge and Technology

Charles University