velikost textu

doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D.

Filozofická fakulta

adresa
Katedra sociální práce FF UK, Na Příkopě 584/29, 110 00 Praha 1, Česká republika (KSOCP )
e-mail
tatiana.matulayova@ff.cuni.cz (KSOCP )
telefon
+420 221 619 943 l. 943 (KSOCP )
místnost
Na Příkopě 29 » 5. nadzemní podlaží - 4. patro » NP401a
Na Příkopě 584/29, Praha 1, Česká republika
(KSOCP )

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

zástupkyně koordinátora (SOAS)