velikost textu

doc. RNDr. Hana Čížková, Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

zástupkyně vedoucího (Katedra geofyziky Matematicko-fyzikální fakulty)
email
Hana.cizkova@mff.cuni.cz
zaměstnání
Oboroví garanti (Geofyzika (D; 1701V017; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor))
Oboroví garanti (Geophysics (D; 1701V017; 1701V017; 4 years; MFF; en; P,K; 1branch))

Univerzita Karlova