velikost textu

RNDr. Ondřej Vaněk, Ph.D.

Osobní kontakty

adresa
Katedra biochemie PřF UK Praha, Hlavova 2030, 128 40 Praha 2, Česká republika (osobní)

Centrum pro přenos poznatků a technologií

Přírodovědecká fakulta

správce personální aplikace (Katedra biochemie Přírodovědecké fakulty)
e-mail
ondrej.vanek@natur.cuni.cz
telefon
+420 221 951 272 (Kate…)
fax
+420 221 951 283 (Kate…)
místnost
Hlavova 8 » 2. nadzemní podlaží - 1. patro » 204
Hlavova 2030/8, 128 00 Praha, Česká republika
(Kate…)
zaměstnání