text size

Bc. Martina Čížková

Faculty of Arts

adresa
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, Czech Republic (ÚGS)
email
martina.cizkova@ff.cuni.cz (ÚGS)
phone
+420 221 619 246 l. 246 (ÚGS)
místnost
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2 » 4th floor » 323
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, Czech Republic
(ÚGS)