text size

Renata Říhová

Faculty of Law

secretary (Centre for Medical Law of the Faculty of Law)
email
rihovar@prf.cuni.cz
phone
+420 221 005 405 (Centrum zdravotnického práva)
místnost
Právnická fakulta UK » 5th floor » 407
(Centrum zdravotnického práva)