velikost textu

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

Univerzita Karlova

adresa
nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1, okres Hl.m. Praha, Česká republika (AS)
email
stasa@prf.cuni.cz (AS)
telefon
+420 221 005 111 (AS)

Právnická fakulta

místopředseda (Akademický senát Právnické fakulty)
adresa
nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1, okres Hl.m. Praha, Česká republika (AS)
email
stasa@prf.cuni.cz
telefon
+420 221 005 111 (AS), +420 221 005 318 (KSP)
místnost
Právnická fakulta UK » 2. nadzemní podlaží - 1. patro » 109
(KSP)