text size

doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc.

Faculty of Arts

e-mail
Jiri.Soucek@ff.cuni.cz (ÚISK)
telephone
+420 221 619 905 (ÚISK)
room
Na Příkopě 29 » 6th floor » NP503
Na Příkopě 584/29, Praha 1, Czech Republic
(ÚISK)

Charles University