text size

prof. Dr. phil. Pavel Himl

Faculty of Humanities

vice-dean pro vědu a tvůrčí činnost
Address
Pátkova 2137/5, 182 00 Praha, Czech Republic (K historie)
e-mail
pavel.himl@fhs.cuni.cz
telephone
+420 224 271 425 (K historie)

Charles University

deputy coordinator (Research Area Board History)