velikost textu

doc. Ing. Karel Müller, CSc.

Fakulta humanitních studií

email
karel.muller@fhs.cuni.cz, Karel.Muller@fhs.cuni.cz
telefon
+420 251 080 372 (24-SM, 24-KSOS, 24-KRS, 24-HS)
místnost
Jinonice, budova B » 5. nadzemní podlaží - 4. patro » Společenskovědní modul UK FHS
U Kříže 8, 158 00 Praha 5-Jinonice, Česká republika
(24-SM, 24-KSOS, 24-KGS, 24-KRS, 24-HS)
členství
Garanti studijních programů (Humanitní studia (B; B6107; 3 roky; FHS; cs; P,K))