velikost textu

doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.

Právnická fakulta

vedoucí pověřená vedením katedry (Katedra národního hospodářství Právnické fakulty)
email
bazantov@prf.cuni.cz
telefon
+420 221 005 558 (KNH)
místnost
Právnická fakulta UK » 4. nadzemní podlaží - 3.patro » 341
(KNH)
Vědecké Identifikátory:
ResearcherID
https://www.researcherid.com/rid/J-8827-2015
ORCID ID
https://orcid.org/0000-0002-8196-2281