velikost textu

prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.

Univerzita Karlova

Lékařská fakulta v Plzni

přednosta (Chirurgická klinika Lékařské fakulty v Plzni)
e-mail
treska@fnplzen.cz (CHK), vladislav.treska@lfp.cuni.cz (CHK)
telefon
+420 377 104 270 (CHK)
členství
Kolegium děkana (proděkan pro doktorské studium, habilitační a jmenovací řízení)
zaměstnání