velikost textu

RNDr. Martin Černý, Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

poradce pro studium specializace Hydrobiologie (Katedra ekologie Přírodovědecké fakulty)
adresa
Viničná 7, Praha 2, okres Praha (hlavní město), Česká republika (Kate…)
email
martin.cerny@natur.cuni.cz
telefon
+420 608 900 882, +420 221 951 807 (Kate…)
místnost
Viničná 7 » 2. nadzemní podlaží - 1. patro » 124
Viničná 1594/7, 128 43 Praha, Česká republika
(Kate…)
zaměstnání