velikost textu

RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

tajemnice (Kate…)
správkyně personální aplikace (Kate…)
email
katerina.uselova@natur.cuni.cz
telefon
+420 221 951 399 (Kate…)
místnost
Hlavova 8 » 3. nadzemní podlaží - 2.patro » 308
Hlavova 2030/8, 128 00 Praha, Česká republika
(Kate…)