velikost textu

prof. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.

1. lékařská fakulta

zástupce přednosty (II.interna)
e-mail
jan.belohlavek@lf1.cuni.cz (II.interna)
telefon
+420 224 962 698 (II.interna), +420 224 962 618 (II.interna)
členství

Univerzita Karlova

koordinátor (Rada vědní oblasti Intenzivní medicína)