velikost textu

prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc.

Matematicko-fyzikální fakulta

zástupce vedoucího (KFKL)
email
kuzel@karlov.mff.cuni.cz
Oboroví garanti (Physics of Condensed Matter and Materials (N; 1701T041; 1701T041; 2 years; MFF; en; P; 1branch))
Oboroví garanti (Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů (N; 1701T041; 2 roky; MFF; cs; P; 1obor))
Oboroví garanti (Aplikovaná fyzika (B; 1702R001; 3 roky; MFF; cs; P; 1obor))
Oboroví garanti (Applied Physics (B; 1702R001; 1702R001; 3 years; MFF; en; P; 1branch))
Oboroví garanti (Aplikovaná fyzika (B; 1702R001; 3 roky; MFF; cs; K; 1obor))

Univerzita Karlova