velikost textu

prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

zástupce koordinátora hodnocení tvůrčí činnosti (Katedra ekologie Přírodovědecké fakulty)
e-mail
adam.petrusek@natur.cuni.cz
telefon
+420 221 951 069 (Kate…)
místnost
Viničná 7 » 4. nadzemní podlaží - 3.patro » 309
Viničná 1594/7, 128 00 Praha, Česká republika
(Kate…)
zaměstnání
uchazeč o členství
Garanti studijních programů (Ekologie (D; 1501V000; 3 roky; PřF; cs; P,K; 1obor))