text size

Jiřina Nováková

Faculty of Law

e-mail
podatelna@prf.cuni.cz (SF), novakovjir@prf.cuni.cz (SF)
telephone
+420 221 005 264 l. 264 (SF)
room
Právnická fakulta UK » 1st floor » Podatelna
(SF)