velikost textu

Mgr. Petr Valo

Nakladatelství Karolinum

ředitel

Univerzita Karlova

tajemník (Ediční rada univerzity)