text size

doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D.

Faculty of Education

email
jiri.prokop@pedf.cuni.cz
phone
+420 221 900 107 (DE)
místnost
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 3rd floor » 220
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Czech Republic
(DE)
mebership
Guarantees of Subjects (Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - výchova ke zdraví (N; 7504T303; 2 roky; PedF; cs; P,K; 2obor))
Guarantees of Subjects (Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (B; 7507R031; 3 roky; PedF; cs; P,K; 2obor))
Guarantees of Subjects (Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - rodinná výchova (M; 7504T224; 5 roků; PedF; cs; P; 2obor))