velikost textu

P01 - Teologie jako způsob interpretace dějin a kultury

UK » PRVOUK » P01

Fakulty a další součásti UK

Evangelická teologická fakulta, Katolická teologická fakulta, Husitská teologická fakulta

Vědní oblast

teologie

Rada programu

koordinátor: prof. Martin Prudký, Dr.
člen rady: prof. doc. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
člen rady: prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
člen rady: doc. Mgr. Jiří Mrázek, Th.D.
člen rady: doc. ThLic. Ing. Aleš Opatrný, Th.D.
členka rady: doc. ThDr. Kamila Veverková, Th.D.

Anotace

Program vychází ze současných badatelských směrů a záměrů všech tří teologických fakult. Jejich společným znakem je, že zkoumají, jak teologie „čte“ své vlastní tradice v interakci s kulturou (ETF), jak „čte“ české dějiny a působení „křesťanského kódu“ v nich (KTF), jak „čte“ současné kulturně-náboženské antagonismy (HTF). Tímto široce založeným programem zamýšlejí teologické fakulty vstoupit do plurality interpretací dějinných a kulturních fenoménů našeho civilizačního okruhu a přispět k jejich hlubšímu porozumění, jež překoná povrchní antagonismy.

Badatelské týmy jednotlivých fakult specifikují své úkoly v rámci společného programu.

▕◀   ◀  
  ▶   ▶▏

Kontakty