velikost textu

Katedra primární pedagogiky

UK » PedF » Katedry » KPPg

Vedení

vedoucí: PhDr. Jana Stará, Ph.D.
zástupkyně vedoucího pro záležitosti předškolní pedagogiky: doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D.
zástupkyně vedoucího pro záležitosti primární pedagogiky: PhDr. Anna Tomková, Ph.D.
tajemnice SIS pro studia předškolní pedagogiky: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.
sekretářka: Mgr. Jana Hovorková
kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.