velikost textu

Katedra preprimární a primární pedagogiky

UK » PedF » Katedry » KPPP

Vedení

vedoucí: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
zástupkyně vedoucího pro záležitosti předškolní pedagogiky: doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D.
zástupkyně vedoucího pro záležitosti primární pedagogiky: prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., mimořádný profesor Univerzity Karlovy

Funkce a agendy

sekretářka: Mgr. Jana Sissak
kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
tajemnice katedry: PhDr. Eva Koželuhová, Ph.D.