text size

Internal members

UK » Statutární orgány » VR » Internal members

Management

president: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA