text size

Department of Student Affairs

UK » PřF » Děkanát » Department of Student Affairs

Contacts

Address: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Studijní oddělení, Albertov 6, 128 43 Praha, Czech Republic [i]

Registered office

Na Slupi 433/16, 128 00 Praha, Czech Republic

Management

head: Ing. Ivana Fraňková
deputy head: Kamila Řehořová

Funkce a agendy

secretary: Markéta Trakslová
webmaster: Michal Švojgr
HRIS administrator: Michal Švojgr