velikost textu

P11 - Český národní korpus

UK » PRVOUK » P11

Fakulty a další součásti UK

Filozofická fakulta

Vědní oblast

lingvistika

Rada programu

koordinátor: doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.
člen rady: doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.
členka rady: Mgr. Anna Čermáková, Ph.D.
členka rady: prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc.
člen rady: prof. PhDr. Aleš Klégr
člen rady: Mgr. Michal Křen, Ph.D.
člen rady: prof. PhDr. Karel Kučera, CSc.
člen rady: doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.

Anotace

Cílem Ústavu Českého národního korpusu (dále ÚČNK) je vytvářet jazykové korpusy jakožto báze pro základní i aplikovaný výzkum jazyka a na tomto základě kontinuálně mapovat češtinu, její variabilitu a vývoj. První složka činnosti ÚČNK (budování korpusů, jejich zveřejňování, zkvalitňování a souvisící odborný a technický servis) je od 1. ledna 2012 náplní pětileté velké infrastruktury MŠMT. Druhá složka (korpusově lingvistické mapování českého jazyka, jeho variability a vývoje) je náplní předkládaného programu Český národní korpus (ČNK) v rámci PRVOUK. Obě složky ÚČNK jsou přitom plynulým pokračováním činnosti systematicky rozvíjené od roku 1994 v několika po sobě následujících grantech a výzkumných záměrech MŠMT. Předkládaný program tedy usiluje primárně o realizaci korpusově založeného výzkumu češtiny (a dalších jazyků ve srovnání s ní) ve všech dostupných směrech, v současnosti i minulosti, v psané podobě i podobě mluvené, a o publikaci výsledků tohoto výzkumu.

Kontakty