velikost textu

Zahraniční oddělení

UK » KTF » Děkanát » Zahraniční oddělení

Vedení

referent Podpory internacionalizace: PhDr. Petr Sládeček, Ph.D.
referent Fondu mobility: PhDr. Petr Sládeček, Ph.D.