velikost textu

Zahraniční oddělení

UK » KTF » Děkanát » Zahraniční oddělení

Vedení

referent programu POINT: PhDr. Petr Sládeček, Ph.D.
referent programu Fond mobility: PhDr. Petr Sládeček, Ph.D.
koordinátor evidence projektů: PhDr. Petr Sládeček, Ph.D.