text size

Centrum celoživotního vzdělávání

UK » RUK » CCŽV

Residency

Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, Czech Republic

Vedení

head: PaedDr. Alena Slámová

Description

Agenda:

 • programy celoživotního vzdělávání zaměřené na výkon povolání a zaměřené zájmově
 • mezinárodně uznávané kurzy
 • Univerzita třetího věku
 • organizace slavnostních zakončení programů U3V
 • propagace celoživotního vzdělávání
 • státní rigorózní zkoušky
 • organizace společných rigorózních promocí
 • vydávání rigorózních diplomů mimo promoce
 • matriční knihy absolventů státní rigorózní zkoušky
 • metodická a koncepční činnost
 • informační, poradenská a konzultační činnost
 • provádění analýz a šetření
 • spolupráce při tvorbě vnitřních předpisů univerzity pro státní rigorózní zkoušky a celoživotní vzdělávání