text size

Department of Social Work

UK » FF » Katedry a ústavy » SOCP

Contacts

Address: Katedra sociální práce FF UK, Na Příkopě 584/29, 110 00 Praha 1, Czech Republic
Email: ksocp@ff.cuni.cz
Phone: +420 221 619 954 l. 954

Registered office

Na Příkopě 584/29, 110 00 Praha 1, Czech Republic

Management

head: PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D.
deputy head: PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

Funkce a agendy

department administrator: Dana Myšková
OBD: PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D.
RIV: PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D.
Spisová služba: Dana Myšková
Inventarizace: Dana Myšková
WhoIs: Dana Myšková
Pracovní dohody a externisté : Dana Myšková
Státní zkoušky: Dana Myšková
SIS: Dana Myšková
Rozvrhy: Dana Myšková
Přijímací řízení garant příjímacího řízení: PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D.
Studentské mobility: PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.