text size

Oddělení systémů vědy, projektů a mobilit

UK » Další součásti » ÚVT » ISD » OSVPM

Contacts

Management

head: Mgr. Jan Popelka

Funkce a agendy

university coordinator for the register of projects: Mgr. Marie Kovaříková
university deputy coordinator for the register of outputs: Zuzana Marková
university deputy coordinator for the register of identifiers: Zuzana Marková
university coordinator for the register of identifiers: Bc. Petra Niederlová
university coordinator for the register of outputs: Bc. Petra Niederlová