velikost textu

Oddělení systémů vědy, projektů a mobilit

UK » Další součásti » ÚVT » SIS » OSVPM

Kontakty

Vedení

vedoucí: Mgr. Jan Popelka

Funkce a agendy

univerzitní koordinátorka evidence projektů: Mgr. Marie Kovaříková
zástupkyně univ. koordinátora evidence výsledků: Zuzana Marková
zástupkyně univ. koordinátora evidence identifikátorů: Zuzana Marková
univerzitní koordinátorka evidence identifikátorů: Bc. Petra Niederlová
univerzitní koordinátorka evidence výsledků: Bc. Petra Niederlová