velikost textu

Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a FNB

UK » 1.LF » LF1-FNB » KITN

Kontakty

Adresa: Budínova 2, 180 81 Praha 8, Česká republika
Email: infe3@lf1.cuni.cz
Telefon: +420 266 082 717, +420 266 082 472
Fax: +420 266 082 717

Sídlo

Budínova 2, 180 81 Praha 8, Česká republika

Vedení

přednosta: doc. MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc.

Funkce a agendy

sekretářka: PhDr. Božena Zachovalová