text size

Department of South Slavic and Balkan Studies

UK » FF » Katedry a ústavy » KJBS

Contacts

Address: sekretariát, místnost 309, 3. patro, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1, Czech Republic
Email: kjbs@ff.cuni.cz
Phone: +420 221 619 266

Office hours

TUE.   10:00 - 12:00

Management

head: Jiří Januška, Ph.D.
deputy head: PhDr. Mgr. Jaroslav Otčenášek, Ph.D.

Funkce a agendy

department administrator: Mgr. Sandra Vlainić
secretary: Mgr. Dajana Vasiljevićová
Lokální web: Mgr. Dajana Vasiljevićová
OBD: Mgr. Božana Niševa, Ph.D.
RIV: Mgr. Božana Niševa, Ph.D.
Spisová služba: Mgr. Dajana Vasiljevićová
Zaměstnanecké mobility : Mgr. Igor Mikušiak
WhoIs: Mgr. Dajana Vasiljevićová
Zaměstnanecké mobility : Mgr. Přemysl Vinš
Přijímací řízení PhD.: prof. doc. PhDr. Hana Gladkova, CSc.
Rozvrhy: Mgr. et Mgr. Jarmila Horáková, Ph.D.
Přijímací řízení PhD.: doc. PhDr. Alenka Jensterle Doležal, CSc.
Státní zkoušky: PhDr. Mgr. Jaroslav Otčenášek, Ph.D.
Přijímací řízení Bc., Mgr.: Mgr. et Mgr. Helena Stranjik, Ph.D.
Státní zkoušky: Mgr. Dajana Vasiljevićová
Studentské mobility: Mgr. Sandra Vlainić