velikost textu

Fyzikální ústav UK

UK » MFF » FS » FUUK

Vedení

ředitel: prof. Ing. Jan Franc, DrSc.
zástupce ředitele: prof. RNDr. Petr Heřman, CSc.
sekretářka: Hana Kučerová
tajemník: RNDr. Martin Veis, Ph.D.

Organizační struktura