text size

Department of Medical Biology and Genetics

UK » LFHK » » BIOL

Contacts

Address: Výukové a výzkumné centrum UK v Hradci Králové, Zborovská 2089, 500 03 Hradec Králové, Czech Republic
Email: LalakovaM@lfhk.cuni.cz
Phone: +420 495 816 494

Management

head: prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D.

Funkce a agendy

department administrator: doc. RNDr. Věra Králová, Ph.D.
secretary: Marcela Laláková
deputy coordinator for the evaluation of research: prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.