velikost textu

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN

UK » 1.LF » Pracoviště fakulty společná s VFN » Anesteziologie

Kontakty

Adresa: U Nemocnice 2, 128 00 Praha 2, Česká republika [i]
Email: kar@lf1.cuni.cz
Telefon: +420 224 962 243, +420 224 962 311

Sídlo

U Nemocnice 2, 128 00 Praha 2, Česká republika

Vedení

přednosta: doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., MHA
zástupce přednosty: doc. MUDr. Jan Kunstýř, Ph.D.

Funkce a agendy

sekretářka: PhDr. Mgr. Dagmar Feixová
sekretářka: Renáta Horovičová