text size

Department of Ecology

UK » PřF » Biology Section » Department of Ecology

Kontakty

Email: ecology@natur.cuni.cz
Phone: +420 221 951 804
Fax: +420 221 951 673

Residency

Viničná 7, 128 44 Praha 2, Czech Republic

Vedení

head: prof. Lukáš Kratochvíl, Ph.D.
deputy head: prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D.
secretary: Lenka Krejčiříková
study consultant specializace Hydrobiologie: RNDr. Martin Černý, Ph.D.
study consultant specializace Terestrická ekologie: RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D.
▕◀   ◀  
  ▶   ▶▏