velikost textu

Ústav jazyků a komunikace neslyšících

UK » FF » Katedry a ústavy » ÚJKN

Kontakty

Adresa: FF UK, ÚJKN, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, Česká republika
Telefon: +420 221 619 238

Úřední hodiny

pondělí – 9.00–12.00

úterý – 9.00–13.00

čtvrtek – 10.00–12.00 a 13.00–15.00

Sídlo

Nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha1, Česká republika

Vedení

ředitelka: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.

Popis

Ústav jazyků a komunikace neslyšících je ústavem velmi mladým. Vznikl k 1. 11. 2013 oddělením od Ústavu českého jazyka a teorie komunikace. Ústav je jediným pracovištěm zabývajícím se lingvistikou znakových jazyků a oborem Deaf Studies v České republice. Jeho odborný a pedagogický záběr je velmi široký: vedle lingvistiky také kultura a komunita Neslyšících, historie Neslyšících, výchova a vzdělávání neslyšících, tlumočení mezi českým znakovým jazykem a češtinou + praktický jazyk: český znakový jazyk, psaná čeština pro neslyšící, angličtina pro neslyšící, poskytování služeb pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé studenty. Pracoviště s takovým zaměřením a s tak širokým portfoliem činností je unikátní i v rámci středoevropského regionu.